Audiobooki - nowe godziny otwarcia i nowe miejsce udostępniania

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników Sądeckiej Biblioteki Publicznej, zwiększamy dostępność zbiorów książki mówionej.  Już od 8 listopada 2018 roku  książkę mówioną na płytach CD będzie można wypożyczyć w Bibliotece Głównej, ul. Franciszkańska 11,  I piętro (w godzinach pracy czytelni).

Książka mówiona zapisana na taśmach magnetofonowych będzie nadal dostępna przy ul. Narutowicza 9, po wcześniejszym zgłoszeniu i telefonicznym ustaleniu terminu: 18 443-83-02 wewn. 28.