Kalendarium

2016.08.30 - Warsztaty Sztuki Jestem...

Zakończenie wakacyjnych warsztatów dla młodzieży.

więcej »
2016.08.30 - Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Nowy Sącz w oczach dziecka"

Zakończenie zajęć wakacyjnych w Filii os. Gorzków - Wojska Polskiego.

więcej »
2016.07.28 - Wakacje z literackimi bohaterami w Filii os. Gołąbkowice

Interdyscyplinarne zajęcia z "Nudzimisiami na wakacjach".

więcej »
2016.07.14 - "W świecie kalko - grafii, świat smoków"

Wakacyjne zajęcia w Filii os. Gorzków - Wojska Polskiego.

więcej »
2016.07.11 - "Mozaika z origami" w Filii os. Gorzków - Wojska Polskiego

Wakacyjne zajęcia z Janiną Mróz - twórczynią ludową.

więcej »
2016.07.08 - Wernisaż wystawy "Nasze artystyczne inspiracje"

Wystawa Krynickiego Stowarzyszenia Twórców Galeria "Pod Kasztanem".

więcej »
2016.07.08 - "Wakacje z Mikołajkiem" w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży

Wakacyjne zajęcia dla dzieci z młodszych klas szkół podstawowych.

więcej »
2016.06.23 - Wernisaż Wystawy Fotografii AgiKa

Otwarcie wystawy, prezentującej prace wykonane w trakcie roku szkolnego w Akademii Fotografii AgiKa.

więcej »
2016.06.21 - "Z książką na Ty" - edukacja czytelnicza dla najmłodszych

Zakończenie całorocznych zajęć w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.

więcej »
2016.06.21 - Głośne czytanie z Zastępcą Prezydenta w Filii os. Gorzków - Wojska Polskiego

"Czytanie na trawie" - zakończenie nowosądeckiej odsłony kampanii "Cała Polska czyta dzieciom".

więcej »
2016.06.17 - "Rozbójnicy z Kardamonu" - przedstawienie teatralne

Występ Leśnych Duszków w Szkole Podstawowej w Wielogłowach.

więcej »
2016.06.17 - Cykl zajęć "Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd"

Interdyscyplinarne warsztaty dla szkół podstawowych w Oddziale dla Dzieci.

więcej »
2016.06.16 - Wiosenne czytanie na trawie

Spotkanie z przedszkolakami w Filii os. Gorzków - Wojska Polskiego.

więcej »