Kontakt

Oddział dla Dzieci
ul. Lwowska 21
33 - 300 Nowy Sącz
 (18) 441-37-10 lub (18) 443-81-39 wew. 21, 22

  • mgr Lucyna Janczy
  • mgr Anna Kurowska 
  • mgr Danuta Matras
  • Grażyna Wróblewska - Sobol

 

Dział Zbiorów Regionalnych i Zabytkowych
 ul. Lwowska 21
33 - 300 Nowy Sącz

Kierownik: mgr Marta Treit
 (18) 441-37-10 lub (18) 443-81-39 wew. 23, 24

  • mgr Iwona Droździk
  • mgr Katarzyna Nazim
  • Wojciech Sikora