Kontakt

Oddział dla Dzieci
ul. Lwowska 21
33 - 300 Nowy Sącz
 (18) 441-37-10 lub (18) 443-81-39 wew. 21, 22

Dział Zbiorów Regionalnych i Zabytkowych
 ul. Lwowska 21
33 - 300 Nowy Sącz

Kierownik: Marta Treit
 (18) 441-37-10 lub (18) 443-81-39 wew. 23, 24