Kontakt

Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu
ul. Franciszkańska 11 33 - 300 Nowy Sącz
tel. 18 443-87-52 lub 18 443-83-02 fax 18 443-83-01
e-mail: lp.zcasywon.pbs@tairaterkes
NIP 7342712836  REGON 491985828


 

p.o. Dyrektor Marek Rylewicz

 

Główny Księgowy Teresa Harnik

18 443-87-52 w. 20


Sekretariat/Kadry

18 443 87 52 ; 18 443-83-02   fax 18 443-83-01

 

Dział Promocji i Udostępniania Zbiorów
Kierownik Anna Włodyka - Mliczek

w. 24

Wypożyczalnia:

w. 27

 

Dział Informacyjno - Bibliograficzny
Kierownik Agata Kaleta

w. 28

 

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Kierownik Renata Golonka

w. 22

 

Dział Administracji
Kierownik Marcin Śpiewak

w. 25

 

Księgowość

w. 21


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 18 443-87-52 w. 25

 

Informatyk

w. 18