Promocja książki Piotra i Tadeusza Łopatkiewiczów

14 marca br. w czytelni Biblioteki Głównej odbyła się promocja książki Piotra i Tadeusza Łopatkiewiczów pt. Szkicownik Stanisława Wyspiańskiego z naukowo-artystycznej wycieczki w Sądeckie, Gorlickie i Grybowskie z roku 1889. Spotkanie poprowadził Antoni Kroh.

Drugi tom promowanej publikacji zawiera rysunki Stanisława Wyspiańskiego wraz z towarzyszącymi im opisami z wycieczek po Sądecczyźnie, Gorlickiem i Grybowskiem w 1889 roku.