Przedstawienia teatralne "O Kasi, co gąski zgubiła"

Grupa teatralna "Leśnie Duszki" w maju i czerwcu 2017 r. kilkukrotnie wystawiła przedstawienie "O Kasi, co gąski zgubiła". Spektakle odbyły się w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży oraz w Szkołach Podstawowych nr 3, 11 i 20.