Sądecki Klub Literacki

Sądecki Klub Literacki został założony przez byłych członków Klubu Literackiego "Sądecczyzna". 10 grudnia 2016 roku z okazji 20 rocznicy nieistniejącego już od wielu lat KLS spotkali się Janusz Jedynak, Stanisława Widomska, Janusz Szot, Tadeusz Basiaga, Marek Stepień i Joanna Babiarz - wtedy to postanowili spotykać się nadal w tym gronie, ale pod nazwą Sądecki Klub Literacki.

Przytulne a zarazem przyjazne miejsce dla swoich spotkań znaleźli przy Sądeckiej Bibliotece Publicznej im. J. Szujskiego w Nowym Sączu. Na łamach Dobrego Tygodnika Sądeckiego ukazał się 12 stycznia 2017 r. artykuł informujący o klubie i jego powstaniu z propozycją zgłaszania się osób zainteresowanych działalnością klubu. I tak na spotkania przychodziło coraz więcej osób - poetów, miłośników pięknego słowa, znawców innej rzeczywistości.

Odbyły się nie tylko spotkania klubowe, ale również imprezy, w których brał udział Klub - "Pączek dla kultury", "Noc Bibliotek" i wieczór poświęcony poecie Bolesławowi Leśmianowi. Kolejne spotkania będą kontynuowane
raz w miesiącu, a jesienią klub przygotuje spotkanie z poezją Andrzeja Bursy oraz zorganizuje Nowosądecką Noc Poetów.

Spotkania Sądeckiego Klubu Literackiego odbywają się w ostatni dzień miesiąca w zabytkowych piwnicach Sądeckiej Biblioteki Publicznej
(ul. Franciszkańska 11).

W tym miesiącu Klub wyjątkowo spotyka się 15 września w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Szwedzkiej 2 w Nowym Sączu na promocji książki Jadwigi Marzec pt. „Niezwykły tydzień Frani”. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.00. Zapraszamy.

Członkowie Sądeckiego Klubu Literackiego: