Z KSIĄŻKĄ NA TY - zajęcia czytelnicze w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży

W ramach spotkań "Z książką na Ty" w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży najmłodsi czytelnicy przez cały rok przedszkolny regularnie uczestniczyli w spotkaniach oraz pożyczali książki. Na ostatnich zajęciach przed wakacjami maluchy otrzymały dyplomy wzorowego czytelnika. Wszyscy uczestnicy zajęć zostawili na pamiątkę odbicia swoich dłoni, z których powstała GALERIA WZOROWYCH CZYTELNIKÓW.