23 września br. w naszej bibliotece odbyło się spotkanie z Robertem Drobyszem – sądeckim poetą, satyrykiem, dziennikarzem i fotografem, na którym autor promował swoją najnowszą książkę pt. „Fraszki o Leninie i pianinie”.

Obszerny tom „Fraszki o Leninie i pianinie” zawiera nie tylko ironiczno-sarkastyczne epigramaty, ale też prześmiewcze limeryki i wzbogacające go fotografie, nawiązujące twórczo do popularnych w Internecie memów. Ich odbiór wywołuje salwy rechotu u czytelnika, ale też zmusza do refleksji.

Wieczór autorski moderowała Jadwiga Marzec.

Robert Drobysz

Poeta, satyryk, dziennikarz, fotograf, animator kultury lokalnej. Od urodzenia mieszka w Nowym Sączu. Pilot wycieczek i przewodnik terenowy. Działacz opozycji antykomunistycznej w PRL. Zrealizował kilka indywidualnych wystaw fotograficznych, brał udział w licznych prezentacjach zbiorowych.

Przed upadkiem PRL artykuły zamieszczał w prasie drugiego obiegu wydawniczego. Po 04.06.1989 r. publikował w „Gazecie Chłopskiej”, „Gazecie Krakowskiej”, „Kurierze Starosądeckim”, następnie w portalu internetowym oraz miesięczniku „Sądeczanin”.

Debiut literacki w 1993 r. na łamach „Informatora PNRWI”. Utwory literackie drukował m.in. w „Akancie”, „Bezkresie”, „Toposie”, „Twoim Dobrym Humorze”, „Super Expressie”, „Szpilażu” oraz w licznych antologiach i almanachach. Opublikował trzy tomy wierszy: „Niemi szamani” (1996), „Haiku na patyku” (1998), „Odmienianie snów” (2001), zbiór opowiadań satyrycznych pt. „Absurdariusz polski” (2005) i farsę pt. „Wybuchowa dziewczyna” (2021). Członek Sądeckiego Klubu Literackiego i Polskiego Stowarzyszenia Haiku.