Rok 2023 jest Rokiem Wisławy Szymborskiej, w którym świętujemy 100. rocznicę jej urodzin. W ramach nowosądeckich obchodów jubileuszowych zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Wyobraźnia kazała mi odbyć tę podróż… – obrazy wierszem malowane”, polegającym na zilustrowaniu wybranego wiersza Wisławy Szymborskiej.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
I. Młodzież w wieku 13 – 18 lat.
II. Dorośli.

Przewidziano nagrody rzeczowe dla trzech laureatów oraz trzy wyróżnienia w każdej z kategorii wiekowych. Każdy z uczestników może zgłosić dwie prace, które zobrazują interpretację wybranego przez siebie utworu poetyckiego noblistki. Wszystkie prace konkursowe zaprezentowane zostaną na wystawach tematycznych w Sądeckiej Bibliotece Publicznej oraz w sieci.

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie, który ma na celu popularyzację twórczości Wisławy Szymborskiej.
Informacje dotyczące konkursu – 18 443-87-52 wewn. 29; promocja@sbp.nowysacz.pl

Szczegóły w załączonym poniżej Regulaminie.