Sądecka Biblioteka Publiczna zaprasza nauczycieli wraz z uczniami na zajęcia z edukacji czytelniczej.

Zajęcia odbywają się w czytelni Sądeckiej Biblioteki Publicznej ul. Franciszkańska 11 (18 443-87-52 wewn.28) oraz w Zbiorach Zabytkowych i Regionalnych ul. Lwowska 21 (18 441-37-10 wewn.23).

Proponujemy bezpośredni kontakt ucznia z różnymi rodzajami dokumentów bibliotecznych oraz warsztatem informacyjnym biblioteki:

  • korzystanie z tradycyjnych źródeł informacji i katalogów komputerowych (wyszukiwanie informacji w książkach, czasopismach, internetowych bazach informacyjnych),
  • książki XXI wieku: ebooki, audiobooki (Wolne Lektury, Legimi, Ibuk Libra, Academica),
  • prezentacja trzytomowego, unikalnego w skali światowej projektu wydawniczego albumu „La Capella Sistina”.

W Dziale Zbiorów Regionalnych i Zabytkowych przy ul. Lwowskiej 21 zapraszamy do zapoznania się z:

  • najstarszymi zbiorami Sądeckiej Biblioteki Publicznej, księgozbiorami fundatorów i darczyńców Biblioteki, wydawnictwami pierwszych nowosądeckich drukarń, działających na przełomie XIX i XX wieku,
  • z regionaliami czyli bogatym, wielotysięcznym zbiorem książek, czasopism i wszelkich druków obrazujących dzieje i kulturę Nowego Sącza i Sądecczyzny.