4 listopada 2022 roku odbyła się kolejna edycja „Literackich Zaduszek”– poetycko-muzycznych spotkań, wspominających życie i twórczość poetów z naszego regionu. Tegoroczne spotkanie poświęcone było w szczególności Bogusławie Agacie Konstanty  (1936-1984) – poetce, reżyserce, autorce sztuk, aktorce. Moderatorami poetyckiego wieczoru byli członkowie działającego przy bibliotece Sądeckiego Klubu Literackiego.

Bogusława Agata Konstanty urodziła się w 1936 roku w Starym Sączu. Była poetką, dramaturgiem i autorką sztuk, kierownikiem artystycznym Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbarckiego w Nowym Sączu. Studia reżyserskie ukończyła w Krakowie. Należała do znanej grupy literackiej „Sącz”. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku należała do wiodących postaci życia kulturalnego naszego regionu. Zainicjowała, między innymi, pierwsze w Nowym Sączu widowisko plenerowe – „Wyśpiewaj to poeto”, które odbyło się w 1973 roku przed Domem Kultury Kolejarza. Wystawiła także „Traktat o rzeczy ostatniej” na Starym Cmentarzu w Nowym Sączu. Zmarła 26 lutego 1984 roku.