27 stycznia 2023 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu odbyły się dwa wykłady. Pierwszy dotyczył jednej z ofiar ludobójstwa Żydów w czasie II wojny światowej. Poprowadziła go dr Anna Brzyska.  Po wykładzie „Mala Zimetbaum: historia życia, tragicznej miłości i śmierci bohaterki Auschwitz” wystąpił Artur Franczak z tematem „Co czytano w gettach?”. Wykładom towarzyszyła wystawa poświęcona życiu Mali Zimetbaum. Wydarzenie odbyło się w Sali Reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego w nowosądeckim Ratuszu.

dr Anna Brzyska – prezes Stowarzyszenia „Pamięć i dialog. Wspólna historia”, działaczka społeczna i inicjatorka szeregu działań na rzecz upamiętnienia żydowskiej społeczności przedwojennego Brzeska, służących umacnianiu i kontynuacji dialogu polsko-żydowskiego.