Nowe zasady wydawania kodów Legimi

  • Kody wydawane będą Czytelnikom:
    • którzy ukończyli 13. rok życia
    • posiadającym ważną kartę biblioteczną
    • z uregulowanymi zobowiązaniami wobec Sądeckiej Biblioteki Publicznej
  • Liczba kodów jest ograniczona
  • Nie ma możliwości rezerwacji kodów

Kody będą wydawane od pierwszego dnia roboczego danego miesiąca wyłącznie podczas osobistej wizyty w jednej z placówek Sądeckiej Biblioteki Publicznej im Józefa Szujskiego w Nowym Sączu (Wypożyczalnia Główna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Filia os. Gorzków-Wojska Polskiego, Filia os. Millenium – w godzinach otwarcia).

Obowiązuje zasada: jedno konto czytelnicze – jeden kod.
Jeden kod uprawnia do korzystania z oferty LEGIMI na dwóch urządzeniach.

Kod należy aktywować na stronie www.legimi.pl/rajska najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym został wydany. Kod jest ważny przez jeden miesiąc od daty aktywowania.

UWAGA: ze względu na duże zainteresowanie usługą bezpłatnych kodów LEGIMI informujemy, iż weryfikujemy stan aktywowanych kodów. W przypadku braku aktywacji pobranego kodu, zastrzegamy sobie możliwość odmowy wydania kodu w kolejnym miesiącu.