Czasopisma bieżące w Sądeckiej Bibliotece Publicznej są gromadzone i udostępniane na miejscu w czytelni. Prenumerujemy ponad 100 tytułów m.in. gazety codzienne, periodyki o tematyce ogólnej, społeczno-kulturalnej  i regionalnej oraz czasopisma naukowe.