Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego otrzymała wyróżnienie w pierwszej edycji akcji Biblioteka Przyjazna Dzieciom i została umieszczona na specjalnej mapie bibliotek otwartych na potrzeby najmłodszych, ale i tych trochę starszych czytelników.

Akcja #bibliotekaprzyjaznadzieciom przeprowadzona przez Przystanek Rodzinka oprócz jasnej idei promocji czytelnictwa i instytucji ją wspierających, zwracała uwagę na ogromny potencjał bibliotek – tych małych, np. wiejskich, które niejednokrotnie są, poza szkołą, jedyną formą rozwoju młodego człowieka, ale i tych dużych, często funkcjonujących w szeroko rozumianej kulturze i edukacji miast, województw, a nawet w skali ogólnopolskiej.

Biblioteka Przyjazna Dzieciom rekomendowana przez społeczność Przystanku Rodzinka m.in.

  • posiada aktualizowany repertuar książek dla dzieci,
  • promuje inicjatywę aktywnej lektury z dzieckiem,
  • dysponuje kącikiem do czytania i zabawy,
  • organizuje zajęcia i spotkania, w których książka i autorzy są ich bohaterami,
  • stwarza przestrzeń przyjazną do spotkań ludzi zaangażowanych w czytelnictwo z dziećmi i młodymi ludźmi,
  • popularyzuje czytanie jako sposób wychowania i spędzania czasu z dzieckiem oraz i inicjatywę aktywnej lektury.

Wspólne zaangażowanie czytelników bibliotek, wydawnictw, instytucji kultury i polskich artystów zaowocowało stworzeniem mapy aż 171 bibliotek, które aktywnie promują ideę czytelnictwa wśród najmłodszych, młodszych i starszych czytelników. Mapę znaleźć można na blogu https://przystanekrodzinka.pl/biblioteka-przyjazna-dzieciom/

Dodatkowo dostępna jest tam także lista bibliotek z linkami do ich stron internetowych i profili na Facebooku.

Organizatorzy planują regularne wznowienia akcji mające na celu aktywizację i zachęcenie do odwiedzin bibliotek z dziećmi, a przy tym promocję czytania z dziećmi od najmłodszych lat.

Przypominamy, że każda z naszych filii posiada książki dla dzieci, a wiele z nich ma kąciki czytelnicze dla najmłodszych. W sposób szczególny dzieciom i ich rodzicom polecamy Oddział dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Lwowskiej oraz nowo otwartą filię Biegonice-Dąbrówka w Galerii Sandecja (ul. Węgierska).