25 marca 2024 r. w Sali Reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego w nowosądeckim Ratuszu miało miejsce spotkanie autorskie z Ewą Lipską, znaną poetką i felietonistką. Rozmowę o tworzeniu, ulubionych miejscach, życiu codziennym i wielkich postaciach życia kulturalnego ulubionych miast poetki poprowadziła Małgorzata Witek.Po spotkaniu był czas na autografy i kuluarowe rozmowy.


EWA LIPSKA (ur. 1945) – poetka i felietonistka, redaktorka działu poezji Wydawnictwa Literackiego (1970–1980), wicedyrektorka i dyrektorka Instytutu Polskiego w Wiedniu (1991–1997), członkini PEN Clubu oraz Polskiej Akademii Umiejętności, autorka wielu tomów poetyckich, tomu prozy oraz tomu: E. Lipska, T. Lem, Boli tylko, gdy się śmieję… Listy i rozmowy (2018), laureatka wielu nagród literackich, m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich, PEN Clubu, Nagrody Literackiej „Gdynia”, nagrody poetyckiej Silesius, Wielki Ambasador Polszczyzny za rok 2021.