29 sierpnia 2022 roku odbyło się uroczyste zakończenie zadania „Wakacyjna integracja językowo-kulturalna dla dorosłych i dzieci z Ukrainy”,
realizowanego przez Sądecką Bibliotekę Publiczną w ramach programu „Nowy Sącz dla Ukrainy”. Uczestnicy prowadzonych przez Natalię Volos zajęć z nauki języka polskiego oraz interdyscyplinarnych zajęć dla dzieci w języku polsko-ukraińskim otrzymali podarunki od sponsora projektu – firmy Tokai Cobex.

W dniach 16 – 29 sierpnia 2022 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży odbywały się zajęcia z nauki języka polskiego dla Ukraińców oraz zajęcia inetrdyscyplinarne z książką dla dzieci, prowadzone w języku polskim i ukraińskim. 27 sierpnia 2022 roku na nowosądeckich Plantach miała miejsce piknik dla rodzin polskich i ukraińskich. Wydarzenia, które  patronatem honorowym objął Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel, zrealizowane zostały w ramach zadania „Wakacyjna integracja językowo-kulturalna dla dorosłych i dzieci z Ukrainy”, realizowanego przez Sądecką Bibliotekę Publiczną w ramach programu „Nowy Sącz dla Ukrainy”.

Projekt miał za zadanie integrację Sądeczan z Ukraińcami oraz umożliwił przebywającym w naszym mieście i regionie uchodźcom z Ukrainy podniesienie kompetencji językowych, które ułatwiają komunikację i są niezbędne w znalezieniu pracy.