11 marca 2024 r. w zabytkowych bibliotecznych piwnicach przy ul. Franciszkańskiej 11 odbyły się warsztaty poświęcone tematyce dialogu, które poprowadziła Krystyna Sanares. Spotkanie warsztatowe poświęcone było umiejętnościom komunikacji interpersonalnej i szerokiej tematyce poszukiwania sensu życia. Grupa warsztatowa pracowała nad tworzeniem kreatywnych relacji, umiejętności rozmowy i nawiązywania kontaktów oraz odkrywania w sobie pozytywnych cech.