6 października 2022 r. odbyły się warsztaty poetyckie z poetką Marceliną Koncewicz dla trzech grup wiekowych: dzieci, młodzieży i seniorów. Warsztaty dla dzieci odbyły się w Zespole Przedszkoli w Nowym Sączu: Miejskim Przedszkolu Nr 10, Miejskim Przedszkolu nr 11 – specjalnym; warsztaty dla młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza w Nowym Sączu a dla seniorów w Dziennym Domu Seniora. Spotkanie z najmłodszymi, prowadzone na zasadzie interakcji pomiędzy słowem a obrazem, nauczyło ekspresyjności i wyrażania swych emocji. Warsztaty dla młodzieży i dorosłych wprowadziły w tematykę słowa pisanego. W czasie warsztatów poetyckich uczestnicy mogli podjąć refleksję nad rolą poezji w codziennym życiu oraz zapoznali się z jedną z form poetyckich, jaką jest limeryk. Uczestnicy zostali zachęceni do napisania własnego utworu oraz dyskusji nad najbardziej znanymi limerykami. Warsztaty poetyckie przygotowały uczestników do podjęcia prób pisarskich w konkursie poetyckim na limeryk.

Warsztaty odbyły się w ramach III Sądeckich Dni Literatury – projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Marcelina Koncewicz – poetka młodego pokolenia, urodzona w Tęgoborzy. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie studentka krytyki literackiej na tymże uniwersytecie. Autorka dwóch tomików poetyckich „Przez okno” (2016) oraz „Ciało moje” (2020). Członkini Koła Młodych przy Związku Literatów Polskich w Krakowie.