18 lipca br. w Oddziale dla dzieci i Młodzieży miało miejsce niecodzienne wydarzenie, mające na celu wzmocnienie i rozpowszechnienie idei pokoju na świecie. Naszą placówkę odwiedził prof. Satoshi Chikakane z Uniwersytetu Shiga w Japonii, który przekazał oficjalnie książeczki – dar dzieci japońskich dla dzieci z Ukrainy przebywających w naszym mieście i regionie. Do każdego tytułu dołączona jest wykonana własnoręcznie przez dzieci z Japonii kartka, która jest symbolem ich wsparcia dla dzieci ukraińskich.

Książeczki obrazkowe i w języku japońskim dostępne są w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży oraz bibliotecznych filiach. Można je zabrać za darmo. Zapraszamy zarówno dzieci ukraińskie jak i polskie.

——————

Odwiedzając Oddział dla Dzieci i Młodzieży,  prof. Satoshi Chikakane przywiózł ze sobą książki pani Keiko Hamady. Jej opowiadania zostały przetłumaczone na język polski przez japońskich studentów, dzięki czemu polskie dzieci mogą dowiedzieć się, jak ich rówieśnicy w Japonii rozumieją słowo pokój. Ta inicjatywa była początkiem współpracy z Uniwersytetem Shiga w ramach projektu Konnichiwa Nowy Sącz.